8
febrer
DATA LÍMIT INSCRIPCIONS
11-12
febrer
Recepció de les botifarres
13
febrer
Deliveració del jurat
21
febrer
Festa de la Botifarra d’ou